Om oss

Byggmester Tore Arnesen ble stiftet i 2002, vi er i dag 6 ansatte med en årlig omsetning på ca 5 mill. kroner.

Vår spissskompetanse er i hovedtrekk reparasjoner og renovering av boliger , rehabelitering av eldre eneboliger fra 1900 tallet og frem til i dag samt tilbygg og nybygg.

Byggmester Tore Arnesen innehar høy kompetanse innen tradisjonell byggeskikk, årlig er alle ansatte på konferanser og kurs for å imøtekomme de lover og forskrifter som til en hver tid er gjeldene.

Vårt firma er medlem av Kristiansand byggmesterforening hvor Tore Arnesen innehar vervet som formann.

Ny plan og byggningslov:

Vår kunnskap imøtekommer den nye plan og byggningsloven, nye energikrav og tetthet til nye boliger krever høy faglig utførelse, noe vi leverer. Ved nybygging trykktester vi boligen under byggeperioden for å kvalitetsteste leveransen vår. Radon sikring av alle nye boliger er også en selvfølge. Ved korrekt valg av materialer og høy faglig kompetanse imøtekommer vi de krav som settes til en byggmester i Norge med de store klimatiske påkjenninger som vi bli utsatt for.

Er dette et problem hos deg? ...Kontakt oss!


Saltutslag i fuktig kjeller.