Vi kan renovering

Her er referansebilder av totalrenovering av enebolig. Eksisterende tak ble fjernet etter at ny etasje var bygget på, alt mens huseieren bodde i huset.

Før renoveringen:

Etter renoveringen: